Twoja lokalizacja: Cała Polska [zmień lokalizację]
Kontrast: A A A
Czcionka: A A+ A++
REPORTAŻE

POLECANE MIEJSCA

Miejsce przyjazne

Szpital specjalistyczny w Jaśle

Dodano: 2017-03-09
http://www.szpital.jaslo.pl/

Lwowska 22,

38-200 Jasło

telefon: 13 446 20 41

Obiekt Szpitala został oddany do użytku 1.12.1966 roku. Na owe czasy był to obiekt bardzo nowoczesny położony w pięknym zabytkowym kompleksie pałacowo-parkowym. W nowym Szpitalu umieszczono cztery oddziały o podstawowej specjalności: wewnętrzny, chirurgia, ginekologiczno - położniczy i dziecięcy. W 1968 roku utworzono następne oddziały: noworodkowy, gruźliczy, skórny. W latach 1969-1975: neurologiczny, laryngologiczny. Do 01.08.1998 roku był Zespołem Opieki Zdrowotnej sprawującym opiekę profilaktyczno- leczniczą w zakresie: lecznictwa stacjonarnego, pomocy doraźnej oraz podstawowej opieki zdrowotnej, następnie zaś został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej. W dniu 16.11.1998 roku została wyłączona ze struktur podstawowa opieka zdrowotna. Nowa nazwa "Szpital Specjalistyczny w Jaśle" została przyjęta w dniu 14.12.1999 roku. Szpital Specjalistyczny w Jaśle jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, jego organem założycielskim jest Powiat Jasielski. Podstawowym obszarem działania jest teren Powiatu Jasielskiego. Szpital zapewnia opiekę zdrowotną dla około 125 000 ludności. Szpital położony jest na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych - drogowych i kolejowych w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów chemicznych, rafinerii nafty oraz w pobliżu strefy przygranicznej. Celem działania Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej, względnie przebywającej na obszarze jego działania oraz innym osobom wyrażającym chęć leczenia się w tym Szpitalu.

Oddziały Szpitalny

Oddział Ratunkowy wraz z Izbą Przyjęć

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Oddział Dermatologiczny

Oddział Pediatrii i Alergologii

Oddział Geriatryczny Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Oddział Neonatologiczny Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i WZW

Oddział Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Diabetologii

Oddział Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Komentarze
Jeśli chcesz dodać komentarz lub zobaczyć inne komentarze, musisz się zalogować.

ZOBACZ PODOBNE MIEJSCA