Twoja lokalizacja: Cała Polska [zmień lokalizację]
Kontrast: A A A
Czcionka: A A+ A++
REPORTAŻE

POLECANE MIEJSCA

Miejsce przyjazne

Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Dodano: 2017-02-15
http://107sw.mil.pl/

Numer telefonu Stanowisko/ komórka Adresy e-mail:
261 47 28 00 dyrektor dyrektor@107sw.mil.pl
261 47 28 01 z-ca dyrektora rsokolowski@107sw.mil.pl
261 47 28 09 sekretariat/dyrektor sekretariat@107sw.mil.pl
261 47 28 05 główny księgowy gl.ksiegowy@107sw.mil.pl
261 47 28 32 z-ca głównego księgowego aborukalo@107sw.mil.pl
261 47 30 00 kasa (czynna w godz. 710 – 1400)  
261 47 28 33 przełożona pielęgniarek urszula.dzwigala@107sw.mil.pl
261 47 28 83 epidemiolog epidemiolog@107sw.mil.pl
261 47 22 83 pielęgniarka epidemiologiczna emackowiak@107sw.mil.pl
261 47 28 20 kancelaria ogólna  
261 47 29 50 kierownik działu kadr i płac mkowal@107sw.mil.pl
261 47 28 23 kadry kadry@107sw.mil.pl
261 47 28 19 informatyk jchmielecki@107sw.mil.pl
261 47 30 01 ABI piotr.chmielewski@107sw.mil.pl
261 47 30 02 Pełnomocnik d/s Systemu Zarządzania Jakością dsokolowska@107sw.mil.pl
67 258 35 82 marketing marketing@107sw.mil.pl
261 47 24 17 pracownik socjalny  
261 47 28 13 inspektor BHP kchora@107sw.mil.pl
261 47 28 15 zamówienia publiczne zamowieniapubliczne@107sw.mil.pl

 

Numer telefonu Stanowisko/ komórka Adresy e-mail:
261 47 28 00 dyrektor dyrektor@107sw.mil.pl
261 47 28 01 z-ca dyrektora rsokolowski@107sw.mil.pl
261 47 28 09 sekretariat/dyrektor sekretariat@107sw.mil.pl
261 47 28 05 główny księgowy gl.ksiegowy@107sw.mil.pl
261 47 28 32 z-ca głównego księgowego aborukalo@107sw.mil.pl
261 47 30 00 kasa (czynna w godz. 710 – 1400)  
261 47 28 33 przełożona pielęgniarek urszula.dzwigala@107sw.mil.pl
261 47 28 83 epidemiolog epidemiolog@107sw.mil.pl
261 47 22 83 pielęgniarka epidemiologiczna emackowiak@107sw.mil.pl
261 47 28 20 kancelaria ogólna  
261 47 29 50 kierownik działu kadr i płac mkowal@107sw.mil.pl
261 47 28 23 kadry kadry@107sw.mil.pl
261 47 28 19 informatyk jchmielecki@107sw.mil.pl
261 47 30 01 ABI piotr.chmielewski@107sw.mil.pl
261 47 30 02 Pełnomocnik d/s Systemu Zarządzania Jakością dsokolowska@107sw.mil.pl
67 258 35 82 marketing marketing@107sw.mil.pl
261 47 24 17 pracownik socjalny  
261 47 28 13 inspektor BHP kchora@107sw.mil.pl
261 47 28 15 zamówienia publiczne zamowieniapubliczne@107sw.mil.pl

IZBA PRZYJĘĆ

261 47 28 80 izba przyjęć  
261 47 29 89 izba przyjęć  
261 47 28 24 izba przyjęć- sekretarka  
261 47 28 10 pielęgniarka oddziałowa  

O.LARYNGOLOGII

261 47 23 03 ordynator  
261 47 28 97 gabinet lekarski  
261 47 28 99 dyżurka pielęgniarek  
261 47 23 13 pielęgniarka oddziałowa  
261 47 23 21 sekretarka medyczna  
261 47 23 14 blok laryngologiczny  

O.GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

261 47 28 91 ordynator  
261 47 28 92 gabinet lekarski  
261 47 28 94 pielęgniarka oddziałowa  
261 47 28 93 patologia ciąży  
261 47 28 95 dyżurka położnych- położnictwo  
261 47 24 30 oddział noworodków- pielęgniarka  
261 47 24 31 sekretarka medyczna  
261 47 24 98 dyżurka położnych-ginekologia  

O.CHIRURGII OGÓLNEJ

261 47 28 64 ordynator  
261 47 28 65 gabinet lekarski  
261 47 24 47 pielęgniarka oddziałowa  
261 47 28 02 sekretarka medyczna  
261 47 28 67 dyżurka pielęgniarek  
261 47 28 66 sala pooperacyjna chirurgii  

O.CHIRURGII ORTOPEDYCZNEJ

261 47 28 71 ordynator  
261 47 28 72 gabinet lekarski  
261 47 28 73 dyżurka pielęgniarek  
261 47 23 94 oddziałowa /sekretarka medyczna  

O.DZIECIĘCY

261 47 29 05 ordynator  
261 47 29 06 gabinet lekarski  
261 47 29 07 dyżurka pielęgniarek  

O.OKULISTYCZNY

261 47 28 81 ordynator  
261 47 28 82 dyżurka pielęgniarek  
261 47 23 96 ciemnia-gabinet diagnostyczny  

O.WEWNĘTRZNY

261 47 28 51 ordynator  
261 47 28 52 gabinet lekarski  
261 47 28 53 dyżurka pielęgniarek  
261 47 24 05 pielęgniarka oddziałowa  
261 47 28 48 kardiolog  
261 47 28 46 pulmonolog  
261 47 28 25 sekretarka medyczna  
261 47 23 77 gabinet -EKG -oddział  

O. NEUROLOGICZNY

261 47 28 86 ordynator  
261 47 24 19 gabinet lekarski  
261 47 28 88 dyżurka pielęgniarek  
261 47 28 87 sekretarka medyczna /gabinet EEG  

O.PSYCHIATRII

261 47 28 78 ordynator  
261 47 28 79 dyżurka pielęgniarek  

O.ZAKAŹNY

261 47 29 11 ordynator  
261 47 29 12 dyżurka pielęgniarek  

OIOM

261 47 28 41 ordynator  
261 47 28 42 gabinet lekarski  
261 47 28 43 dyżurka pielęgniarek  

REHABILITACJA

261 47 28 16 kierownik  
261 47 28 17 rehabilitacja  

LABORATORIUM

261 47 28 76 kierownik  
261 47 28 77 laboratorium- szpital  
261 47 28 55 serologia/laboratorium  
261 47 28 59 Punkt pobrań/ laboratorium  

RTG

261 47 28 36 kierownik  
261 47 28 37 rejestracja  
261 47 29 14 rtg- przychodnia  
261 47 24 01 sekretarka  

BLOK OPERACYJNY

261 47 24 41 pielęgniarka oddziałowa  
261 47 28 40 blok operacyjny  

ENDOSKOPIA

261 47 22 27 endoskopia  

HIGIENA SZPITALNA

261 47 28 22 higiena szpitalna  

APTEKA SZPITALNA

261 47 28 61 kierownik  
261 47 28 62 apteka  
261 47 28 63 apteka  

LEKARZ ZAKŁADOWY

261 47 28 08 gabinet lekarski  

PRZYCHODNIA

67 258 44 22 Informacja o pracy Przychodni  
261 47 29 09 rejestracja -POZ  
261 47 28 39 rejestracja -gabinety specjalistyczne  
67 258 24 42 rejestracja -gabinety specjalistyczne  
261 47 28 35 kierownik przychodni  
261 47 28 49 pielęgniarki środowiskowe  
261 47 24 39 gabinet lekarski POZ- lek. med. Jan Ciosek  
261 47 23 84 gabinet lekarski POZ- lek. med. Wojciech Skierkowski  
261 47 29 10 gabinet lekarski POZ  
261 47 28 89 gabinet lekarski POZ- lek. med. Leszek Pawlewicz  
261 47 29 08 gabinet dzieci chorych poz  
261 47 29 04 poradnia alergologiczna  
261 47 28 11 poradnia zdrowia .psychicznego  
261 47 24 14 poradnia ch.zakaźnych/endokrynologiczna  
261 47 28 96 poradnia ginekologiczna  
261 47 28 98 poradnia laryngologiczna  
261 47 28 47 gabinet lekarski POZ- lek. med. Andrzej Subocz  
261 47 28 56 rejestracja dziecięca  
261 47 28 58 poradnia okulistyczna  
261 47 28 74 poradnia ortopedyczna  
261 47 28 18 poradnia chirurgiczna  
261 47 28 84 punkt szczepień-dzieci zdrowe  
261 47 29 04 gabinet dermatologiczny- lekarz  
261 47 29 15 protetyka  
261 47 29 13 stomatologia zachowawcza  
261 47 24 18 poradnia diabetologiczna  
261 47 24 22 gabinet zabiegowy
EKG
 

STATYSTYKA

261 47 28 34 statystyka  
261 47 29 03 statystyka- przychodnia  

INNE

261 47 28 44 archiwum  
261 47 28 03 szef logistyki  
261 47 28 14 dział zaopatrzenia  
261 47 28 12 kierownik działu infrastruktury  
261 47 28 27 dział transportu  
261 47 28 31 biblioteka  
261 47 28 07 płace  
261 47 28 06 księgowość  
261 47 28 04 księgowość materiałowa  
261 47 28 90 portiernia  
261 47 28 57 magazyn mundurowy  
261 47 29 17 pralnia  
261 47 29 01 kuchnia  
261 47 30 03 magazyn żywnościowy  
261 47 28 21 magazyn gospodarczy  
261 47 28 28 dietetyczka  
261 47 28 75 sprzęt med./elektrycy  
261 47 28 85 kierowcy karetek  
698 123 356 prosektorium

Oddziały Szpitala

Izba Przyjęć

Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Chirurgii Ogólnej

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Chorób Wewnętrznych

Chorób Zakaźnych Ginekologiczno-Położniczy

Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Okulistyczny

Otolaryngologiczny

Pediatryczny

Psychiatryczny

Neonatologiczny

Komentarze
Jeśli chcesz dodać komentarz lub zobaczyć inne komentarze, musisz się zalogować.

ZOBACZ PODOBNE MIEJSCA