Twoja lokalizacja: Cała Polska [zmień lokalizację]
Kontrast: A A A
Czcionka: A A+ A++
REPORTAŻE

Sztuka na granicy. Projekt edukacyjny

Avatar
Dodano: 2017-11-21 przez: Izolda Youkali

"Sztuka na granicy" to projekt mający na celu ułatwienie dostępu do kultury, stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze i integracji przedstawicieli różnych grup społecznych. Projekt jest ofertą łączącą działania edukacyjne w siedzibie wnioskodawcy z wyjazdami tematycznymi do miejsc ważnych dla kultury narodowej. Wizyty w wiodących w Polsce instytucjach prezentujących sztukę współczesną będą inspiracją do zajęć warsztatowych realizowanych w siedzibie wnioskodawcy. Adresatami projektu są uczniowie szkół podstawowych, dzieci niepełnosprawne i osoby w wieku 60+. Współpraca z partnerami pozwoli na skuteczny wybór uczestników uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania, warunki ekonomiczne, społeczne czy kompetencyjne.
Kompleksowa oferta łącząca zajęcia teoretyczne i praktyczne z wyjazdami tematycznymi, stworzy warunki do włączania i współdziałania przedstawicieli różnych grup społecznych w życiu kulturalnym, zdobywania pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą oraz budowaniu kompetencji potencjalnych odbiorców kultury.

Realizacja projektu opiera się na wyjazdach 50 osobowych grup do instytucji prezentujących sztukę współczesną tj. Muzeum Narodowe w Warszawie (26 iX), Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (24 X) i Muzeum Sztuki w Łodzi (21 XI). Uczestnicy skorzystają z oferty kulturalnej i edukacyjnej odwiedzanej instytucji kultury. Uzupełnieniem każdego wyjazdu będą 1-dniowe warsztaty w siedzibie ODA, których temat związany będzie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi sztuki współczesnej. Projekt podsumuje przegląd prac uczestników i publikacja.

Organizator: Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim
Współorganizatorzy w realizacji projektu:
Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 13, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Klub Seniora przy Ośrodku Edukacji Artystycznej MOK.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna 2017”.

Komentarze

Jeśli chcesz dodać komentarz musisz się zalogować.