Twoja lokalizacja: Cała Polska [zmień lokalizację]
Kontrast: A A A
Czcionka: A A+ A++
REPORTAŻE

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Avatar
Dodano: 2017-06-28 przez: Admin Rampy

Praca to niezwykle istotny element w życiu każdej osoby, ponieważ umożliwia jej pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zapewnia materialne warunki egzystencji, a także określa status społeczny. W przypadku osób z niepełnosprawnością praca pełni szczególną rolę.

Praca to przede wszystkim źródło pozyskiwania środków materialnych, ale w życiu osób niepełnosprawnych pełni też kilka innych, ważnych ról. To często jedyny sposób na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, niezwykle istotny element w procesie rehabilitacji, możliwość zdobycia kompetencji społecznych oraz droga do przełamania obaw związanych z nawiązywaniem kontaktów z otoczeniem.

Choć w Polsce większość osób niepełnosprawnych jest bierna zawodowo, wzrost wskaźnika ich zatrudnienia wskazuje na to, że sytuacja niepełnosprawnych na rynku pracy w ciągu ostatnich lat uległa poprawie. W pierwszym kwartale 2017 r. wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wyniósł 28,6% i był o 1,2% wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Mimo to, wciąż istnieją liczne bariery, które stanowią dla pracodawców przeszkodę w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne nie mają takich samych szans na znalezienie pracy, jak osoby sprawne. Można wyróżnić kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Pracodawcy są niechętni zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie tylko ze względu na ryzyko niskiej efektywności takich pracowników. Zatrudnianie niepełnosprawnych wiąże się z koniecznością poniesienia przez pracodawcę dodatkowych kosztów na adaptację stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnego. Ze względu na to, że przygotowanie obiektu, jak również samego stanowiska pracy wymaga czasu i zainwestowania pieniędzy, osoby niepełnosprawne są już często na straconej pozycji, jeśli ich kontrkandydat na oferowane stanowisko jest osobą sprawną.

Niestety, mimo licznych kampanii mających na celu promocję zatrudnienia osób niepełnosprawnych, rynek pracy nadal wykazuje niechęć do tej grupy. Szczególnie niepokojący jest fakt, że mimo znacznego wzrostu zatrudnienia wspieranego w ostatnich latach ze środków publicznych, wiele osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wciąż pozostaje  bez zatrudnienia. Warto podjąć kroki do zmiany tego stanu rzeczy, gdyż aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych doskonale wspomaga ich rehabilitację, wyjście z izolacji i znacząco wpływa na poprawę jakości życia.

Jeśli jesteście zainteresowani, jak kształtuje się sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy, zapraszamy do zapoznania się z poniższą infografiką.

Komentarze Ilość komentarzy : 1

Jeśli chcesz dodać komentarz musisz się zalogować.

Avatar
Smaller dnia 2017-07-03 10:17
Niepełnosprawne kobiety mają większa aktywność zawodową? Ciekawe. Myślałem, że na odwrót.