Twoja lokalizacja: Cała Polska [zmień lokalizację]
Kontrast: A A A
Czcionka: A A+ A++
REPORTAŻE

Zwycięzcy TECHMATSTRATEG

Dodano: 2017-06-27

18 zespołów otrzyma w sumie ponad 130 mln zł w ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu w programie TECHMATSTRATEG NCBR. Zwycięskie zespoły pracować będą m.in. nad nanostrukturalnymi światłowodami czy ultraczułymi sensorami wykrywającymi zagrożenia epidemiologiczne.

W pierwszym konkursie strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG” osiemnastu najlepiej ocenionym projektom przyznano wsparcie w wysokości około 136 mln zł. O rozstrzygnięciu konkursu poinformowano na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

"Trwały wzrost gospodarczy zbudować można jedynie na solidnych fundamentach. A to wymaga silnego zaangażowania polskich badaczy i inżynierów w kluczowe obszary nauki o dużym potencjałem wdrożeniowym. Przyznane w ramach programu TechMatStrateg dofinansowanie wesprze naukowców i przedsiębiorców w opracowywaniu najbardziej przełomowych technologii, które mogą znaleźć zastosowanie w niemal każdej dziedzinie życia, wpisując się jedocześnie w zapotrzebowania światowej gospodarki" – podkreśla wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

 

Dofinansowanie otrzymają m.in. badania nad nanostrukturalnymi światłowodami fotonicznymi, projekt ultraczułej platformy do szybkiej detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych, a także prace nad nowym konstrukcyjno-izolacyjnym materiałem kompozytowym dla budownictwa.

 

Wszystkie dofinansowane prace badawczo-rozwojowe i działania związane z przygotowaniem do wdrożenia muszą się zakończyć przed upływem 36 miesięcy.

 

"W programach strategicznych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju stawiamy na wspólne projekty nauki i biznesu, dlatego o dofinansowanie w tym konkursie starać się mogły wyłącznie konsorcja naukowo-przemysłowe – wyjaśnia dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Maciej Chorowski. - Jednostki naukowe i uczelnie dysponują odpowiednim zapleczem badawczym, z kolei przedsiębiorcy posiadają doświadczenie biznesowe i potencjał dla wdrożenia nowych technologii do gospodarki. Dodatkowo ścisła współpraca wszystkich partnerów pozwala na stałą weryfikację prowadzonych prac B+R i zwiększa szansę na rynkowy sukces projektu."

 

Opracowany przez Radę NCBR i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego program „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG” obejmuje pięć strategicznych obszarów badawczych wynikających z Krajowego Programu Badań. Są to technologie materiałów: konstrukcyjnych; fotonicznych i nanolektronicznych; funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach; dla magazynowania i przesyłu energii. Mogą to być też bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.

 

Całkowity budżet zaplanowanego na lata 2016-2021 programu TECHMATSTRATEG wynosi 500 mln zł i został podzielony na trzy konkursy. Drugi konkurs ogłoszony zostanie w IV kwartale br. O dofinansowanie mogą się starać wyłącznie konsorcja naukowe składające się z co najmniej trzech podmiotów.

 

Nowoczesne technologie materiałowe wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, w ramach których udzielane jest wsparcie projektom B+R w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Komentarze

Jeśli chcesz dodać komentarz musisz się zalogować.